Därför måste bolagsstyrelsen utbilda sig

Många större företag väljer att ha en styrelse som fattar de stora besluten. Det är ett stort ansvar att sitta med i en styrelse. Därför bör alla som blir invalda i styrelsen skaffa sig en utbildning om vad det faktiskt innebär. Här kan du läsa mer om fördelarna med detta.

Om du startar ett nytt företag och väljer en ny styrelse bör en styrelseutbildning vara ett obligatoriskt inslag. Då får alla i styrelsen en bra introduktion i ekonomi, juridik och ledarskap. Det är kunskap som behövs för att styrelsen ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt.

Det här lär du dig på en styrelseutbildning

När du deltar i en sådan utbildning får du normalt lära dig mer om styrelsens olika roller. Det inkluderar bland annat vad en styrelse har för legalt ansvar och hur man förmedlar information till företaget. Många gånger kan du och resten av styrelsen stöta på olika problem som måste lösas på bästa sätt. Komplexa situationer är alltså en del av träningen.

Några ämnen som normalt diskuteras under utbildningen är:

• Din roll som styrelseledamot
• Affärsutveckling
• Hur du ska behandla ekonomisk information
• Vad styrelsen har för legalt ansvar

Vad händer om styrelsen missköter sig?

Alla AB, alltså aktiebolag i Sverige ska ha en styrelse enligt lag. Oavsett företagets storlek kan en kompetent styrelse vara skillnaden mellan vinst och förlust. För vad händer egentligen när styrelsen missköter sig? Det kan vara av okunskap eller medvetna handlingar. Oavsett vilket så är det något som kommer skada företaget.

Skulle en person i styrelsen missköta sig kan de andra ansvariga också bli skyldiga att betala skadestånd. Det är också vanligt att ett företag går i konkurs om styrelsen fifflar. Är det ett väletablerat företag är chansen stor att det slåss upp stort i tidningarna. Då är det ofta svårt att komma tillbaka.

För att undvika detta bör du som sköter företaget se till att omge dig med kompetenta och utbildade personer som du kan lita på till 100 %.

Uppgifter som ingår när man sitter i en styrelse

Så vad är egentligen styrelsens roll? En av de huvudsakliga uppgifterna är att se över bolagets ekonomi och se till att bokföringen sköts på ett betryggande sätt. Styrelsen ska också kontrollera verksamheten med jämna mellanrum. Det betyder att du ska begära relevanta dokument och rapporter från bolagets VD. En revisor ska i sin tur kontrollera att styrelsen sköter sina uppgifter.

Styrelsen är också ansvarig för att alla skatter betalas in i rätt tid och ska även lämna in en årsredovisning till Bolagsverket. Det är något som ska göras vid varje bokslut. Skulle du och resten av styrelsen inte betala in skatten i tid kan ni själva bli återbetalningsskyldiga. Det betyder alltså att du teoretiskt kan gå i personlig konkurs om du inte kan betala. Du bör alltså inte tacka ja till ett styrelseuppdrag om du inte är säker på att du är redo för ett sådant åtagande. Det är som sagt mycket ansvar som vilar på dina axlar.