Använd dig av en riktig översättningsbyrå

Som företag är det viktigt för dig att kunna nå ut till en bred publik med din reklam och ditt budskap. Något som kan förhindra detta är språk – det kan vara ett hinder både för dig som vänder dig till kunder inom Sveriges gränser, men särskilt för dig som vill nå kunder internationellt. Därför är det alltid viktigt att prioritera översättning när du producerar nytt reklam- eller informationsmaterial.

Många tänker kanske att de kan hantera översättningen på egen hand – kanske kan du eller någon i personalen engelska och några andra språk – men även om du bortser från tidsåtgången så krävs det mer än att bara tala ett språk för att kunna översätta det väl. Det bästa är att vända sig till en översättningsbyrå med professionella översättare som hanterar både käll- och målspråket för att få ett bra resultat.

Därför bör du inte använda maskinöversättning

Du kan kännas lockad att använda dig av en maskinöversättning istället för en mänsklig översättare, men det kan föra med sig stora problem. En maskinöversättning kan missförstå ord med flera betydelser, vilket kan leda till allt från pinsamma misstag som sänker trovärdigheten för texten och för ditt företag, till att rent felaktig information sprids till dina kunder. Inte ens mer avancerade AI-program som genererar text kan säkert ge ifrån sig en text som garanterat förstår sammanhanget, utan för det krävs mänskliga översättare.

Tänk på detta för bästa resultat vid översättning

Det finns några saker att ha i åtanke när du har valt att få dina texter översatta till olika språk för att du ska få ut så mycket som möjligt av det.

  • Att börja översätta är ett åtagande. När du kommunicerar med dina kunder på ett visst språk förväntar de sig att kunna läsa även dina övriga texter på samma språk – och beroende på sammanhang också att kunna kommunicera med din kundsupport på det. Välj därför ut de språk du översätter till med omsorg, baserat på vilka målgrupper du vill nå ut till och vilka resurser du har för att kunna fortsätta att översätta.
  • Anpassa texterna efter målgruppen. I många fall går det bra att göra ganska direkta översättningar, men ofta finns det kulturella och sociala skillnader hos målgruppen som det är bäst att ta hänsyn till i den översatta texten. Till exempelvis kanske du har en god julhälsning i den ursprungliga texten, men vill nå kunder i ett land där det är ovanligt att fira jul – då kan det vara vettigt att skriva om.
  • Ge översättningsbyrån goda förutsättningar för att lyckas. Med detta menas till exempel att du får ett bättre resultat om du ger texten till översättarna i god tid innan den ska publiceras, istället för att skicka materialet till dem i sista sekunden. Det är också starkt rekommenderat att ge översättarna den information som behövs för att de ska förstå det större sammanhang som texten kommer att publiceras i.
  • Tänk på att språk har olika förutsättningar. Vissa språk tar upp mer utrymme än svenska, vissa skrivs från höger till vänster, vissa har andra teckenuppsättningar. Kontrollera därför att texten kan visas utan problem även om språket skiljer sig från svenska.