Grupp av människor som har teambuilding på jobbet

Satsa på teamutveckling i företaget

Teamutveckling är ett mycket effektivt verktyg för att höja arbetsplatsens gemenskap och skapa framgång för företaget. Behoven för utveckling kan variera stort, där arbetsgrupper, ledningsgrupper och projektgrupper ska samarbeta och sätta gemensamma spelregler. Med ökad självinsikt är det enklare att bygga team, skapa resultat och nå verksamhetens mål.

Du kan enkelt boka teamutveckling hos Move, som kartlägger utvecklingsområden och styrkor hos dina anställda. Att investera i denna process ger många långsiktiga fördelar samt en positiv arbetskultur. Företag som investerar i och värdesätter medarbetarna skapar en arbetsmiljö med trygghet och minskad konfliktnivå.

Utveckla team i verksamheten

Alla anställda behöver en god kompetensutvecklingsplan, där de tillsammans med chefen kommer överens om hur de vill utvecklas under kommande år. De medarbetare som har en plan för sin utveckling upplever mer än genomsnittet att arbetsgivaren ser och tar tillvara på deras kompetens. Under mötet med chefen kan den anställde ta upp vilka utbildningar hen vill gå. Arbetsgivaren bör lyssna på medarbetarnas behov och kontinuerligt ge dem möjlighet att utvecklas. Detta skapar en uppfattning hos omvärlden att arbetsplatsen är attraktiv, vilket lockar till sig nya eftertraktade medarbetare.

God dialog viktig för utveckling

Den första byggstenen i arbetsmiljöarbetet är att dialogen mellan medarbetare och chef fungerar. Medarbetaren kan här berätta vad hen behöver för att må bra under arbetstiden. Det kan handla om att ta paus för att hitta lugnet mellan två kunder eller patienter, eller att arbetsgivaren skapar en trygg och säker arbetsmiljö vid kvällsarbete. Chefen bör uppmuntra till denna typ av dialog och hålla samtal med den enskilda medarbetaren.

Positivt med välfungerande team

Genom att underhålla och bygga ett effektivt team kan du som chef fokusera på prestationen hos varje individ, samtidigt som du förbättrar samarbetet på kontoret. Effektiva grupper skapar engagemang och kreativitet, och möter upp de utmaningar som varje organisation ställs inför. När varje individ blir bättre på att samarbeta skapas en miljö med ömsesidig respekt och tillit. Detta höjer prestationsförmågan och verksamhetens produktivitet. Omvärlden förändras snabbt med ökad digitalisering och AI, och denna förhöjda komplexitet ökar behovet av att kunna arbeta effektivt i grupp. Med teamutveckling får alla en bättre medvetenhet om varandra, och förstår sina styrkor och svagheter.