Utveckla företaget med en ledarskapsföreläsning

I princip alla arbetsplatser har chefer eller ledare. Bra ledarskap är viktigt på alla arbetsplatser av flera anledningar. Här kan du läsa mer om varför gott ledarskap är viktigt och hur ledarskapet kan förbättras.

En bra chef eller ledare skapar en bra arbetsmiljö där medarbetarna får utvecklas på jobbet. När medarbetarna trivs och tycker att det är roligt att gå till jobbet ökar även engagemangen och produktiviteten. En ledare behöver goda kunskaper inom många områden, exempelvis ekonomi, rekrytering och psykologi. En ledarskapsföreläsning kan ge cheferna på jobbet den kunskap som de behöver för att leda arbetsgrupper i dagens föränderliga samhälle.

Nya verktyg med en ledarskapsföreläsning

Det är viktigt att företaget eller organisationens chefer får rätt utbildning så att de kan hålla deras ledarkunskaper uppdaterade. Det är extra viktigt att utbilda nya chefer för att förbereda dem inför den ansvarstagande rollen som ledare. En föreläsning är ett utmärkt sätt att ge cheferna och medarbetarna motivation och kunskap. Du kan med fördel boka föreläsare som brinner för problemlösning, utveckling och gruppsykologi. Gunnel Ryner är en mycket populär föreläsare inom ledarskap. Hon brinner för att hjälpa företag att hitta rätt i stället för att leta fel. Hon bidrar med mer arbetsglädje vilket hjälper både individer och organisationer att utvecklas och prestera på topp. En ledarskapsföreläsning är ett utmärkt sätt kombinera nytta med nöje. Många gånger är det ett interaktivt upplägg som aktiverar och engagerar deltagarna. Perfekt till kick-offen, teambuildingen, företagsfrukosten eller konferensen. Efter föreläsningen har deltagarna konkreta verktyg som kan omsättas i praktiken.

Ledarskap skapar välmående och effektiv arbetsplats

Det finns många anledningar till varför gott ledarskap är viktigt på arbetsplatsen, bland annat:

• Trivsel
• Lönsamhet
• Engagemang

En ledare bidrar till att skapa en välmående arbetsplats där medarbetarna trivs. Trivseln beror till stor del på chefens ledarskap. Chefen bör bland annat visa med exempel att problem kan lösas samt aktivt jobba för en god stämning där alla medarbetare känner sig välkomna och delaktiga. Medarbetare som trivs på jobbet kommer sannolikt att engagera sig mer vilket i sin tur leder till högre produktivitet och lönsamhet för bolaget.

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljön är god och att arbetstagaren kan arbeta utan risk för ohälsa och olyckor. Att regelbundet skicka cheferna på ledarskapsutbildning eller boka workshops är ett bra sätt för att se till att arbetsmiljön är bra. Bra chefer är viktiga för resultat och ekonomi såväl som stämningen på arbetsplatsen. Med gott ledarskap kommer arbetsmiljön och trivseln att öka.

Ledarskap i tider av förändring

Arbetsförhållandena ändras snabbt i takt med digitaliseringen. Pandemin påskyndade förändringsprocessen och idag är det betydligt fler som jobbar hemifrån online än för tio år sedan. Förändringar sker snabbt och det är mycket viktigt att ledarskapet anpassas efter rådande arbetsförhållanden. Som företag och organisation är det viktigt att fortbilda sina chefer och hålla deras ledarkunskaper uppdaterade. Att leda på distans kan vara utmanande, men det är något som de flesta chefer behöver kunna göra idag. Med rätt kunskap kan dagens ledare skapa engagemang och trivsel även vid distansarbete eller arbete med hybridformat.