Få rekryteringshjälp till företagets styrelse

Med en modern och professionell styrelse blir ditt företag mer lönsamt och attraktivt. Idag finns det en myt om att det råder kompetensbrist för den som vill rekrytera in en större mångfald i nätverken. Men med hjälp från ett proffs på styrelserekrytering går det att få tillgång till ett starkt nätverk och beprövade processer som säkerställer att din styrelse är diversifierad och kompetent sammansatt.

Rätt styrelserekrytering gör stor skillnad och det lönar sig att anlita rekryteringshjälp. Statistiken visar att styrelser och ledningar som har en hög grad av diversifiering samtidigt har 35 % större sannolikhet att åstadkomma bättre lönsamhet än genomsnittet. Med stöd från rekryteringsföretag som Wes kan tillsättningen ske på ett professionellt sätt där resultatet blir en styrelsegrupp som förstår omvärldens utmaningar.

Företagsstyrelsens ansvar

När ett aktiebolag startas är det stiftarna som utser företagets styrelse. Detta sker i den så kallade stiftelseurkunden. Därefter är styrelsen ansvarig för att leda verksamheten i företaget. Alla ledamöter i styrelsen har en grundläggande skyldighet att se till att aktiebolaget sköts enligt gällande regler och lagar. De hanterar företagets förvaltning och behöver ha ett starkt förtroende och väl fungerande kommunikation.

Styrelsen väljer i sin tur en styrelseordförande såvida annat inte är bestämt under bolagsstämman eller i bolagsordningen. En av styrelseledamöterna väljs till detta uppdrag. Styrelseordföranden har ansvar för att leda arbetet i styrelsen och se till att de sköter sina tilldelade uppgifter. När ett aktiebolag nyregistreras behöver du anmäla vem som är styrelseordförande, vilket sker via en uppgift i bolagets stiftelseurkund samt i anmälan.

Rätt personer på rätt plats

Med tanke på styrelsens stora ansvar för bolagets verksamhet är det av stor vikt att rätt personer väljs. Ny forskning visar att om rätt person är styrelseordförande i ett bolag kan det stimulera företaget att bli mer innovativt.

Daniel Yar Hamidi som är doktorand inom innovationsvetenskap och arbetar vid Högskolan i Halmstad har undersökt hur företag kan arbeta för att bli mer innovativa och styrelseordförandens roll i detta. Hans forskning visar att skillnaden mellan fantasilöst och kreativt styrelsearbete är just rekryteringen. Ledarskapsförmågan visade sig vara viktigast i att påverka små och medelstora verksamheters förmåga att skapa innovationer, som att ta till sig nya produkter, idéer och projekt.

Fördel att prioritera mångfald

Att prioritera mångfald i styrelsen stärker företagets konkurrenskraft och lönsamhet. Wes inkluderar därför de mest kompetenta kvinnliga ledarna när de genomför sina sökprocesser.

  • Få bolag i Sverige lyckas skapa en jämn könsfördelning i styrelsen.
  • Ett av de vanligaste argumenten för detta är att kvinnlig kompetens saknas.
  • Med genomgripande kartläggning och sökningar av kompetensutbudet på marknaden går det dock att hitta en stor mängd kvinnliga ledare.

Sveriges företag får allt mer jämställda styrelser, enligt statistik från stiftelsen Allbright. Andelen kvinnor uppnådde enligt deras undersökning 36 procent. Valberedningen som gjordes i 42 företag visade att närapå hälften var jämställda. För att ett bolags styrelse ska kunna klassas som jämställd måste åtminstone 40 procent tillhöra det underrepresenterade könet. Att få konkurrensfördelar och skapa en god representation kan därför uppnås genom att ta hjälp av ett proffs på styrelserekrytering.