Förbättra arbetsmiljön med chefsutbildningar

En bra chef och ledare bidrar till en bättre arbetsmiljö vilket i sin tur leder till bättre produktivitet. Med rätt verktyg kan alla chefer förbättra sitt ledarskap. En chefsutbildning från en ledande skola är ett mycket bra sätt att låta de med chefspositioner utveckla sina kunskaper och öka trivseln på arbetsplatsen.

Som arbetsgivare kan du erbjuda en välrenommerad chefsutbildning från SSE Executive Education till cheferna inom organisationen. Genom en bra ledarskapsutbildning får cheferna de verktyg och tankesätt som behövs för att möta utmaningar och leda anställda i dagens komplexa samhälle. Det är en god investering eftersom att utbildningen kommer att ge positiva effekter på hela organisationen både på kort och lång sikt.

Varför är det viktigt med bra ledare på arbetsplatsen?

En bra chef bidrar till mer motiverade och lojala medarbetare vilket i sin tur ofta förhöjer prestationen. I princip alla företag och organisationer har chefer eller ledare. Gott chef- och ledarskap är viktigt inom alla typer av organisationer, bland annat för att skapa följande:

  • Trivsel
  • Lönsamhet
  • Engagerade och lojala medarbetare

Chefen har stor påverkan på medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen, bland annat genom att lösa problem, motverka diskriminering och bidra till god stämning. Chefen bidrar även till företagets lönsamhet genom att se till att medarbetarna utför sina uppgifter och är produktiva under arbetsdagen. Produktivitet och lönsamhet går hand i hand med engagerade och lojala medarbetare. De som trivs på jobbet tenderar att vara mer engagerade vilket i sin tur förbättrar lönsamheten.

Att erbjuda en chefsutbildning är ett sätt att aktivt arbeta för att förbättra arbetsmiljön och trivseln. Chefsutbildningen från SSE Executive Education är utformad på ett sätt som får företagens chefer att driva engagemang hos medarbetarna. Deltagarna i utbildningen får verktyg, tankesätt och kunskap för att anpassa ledarskapet efter olika situationer, grupper och individer. Kunskapen kan praktiseras direkt efter utbildningen och kan ge konkreta resultat både på kort och lång sikt. Utbildningen passar chefer, ledare och specialister som brinner för affärsutveckling, grupputveckling och egen utveckling. Programmen kan skräddarsys efter organisationen och chefens behov. Sedan 2005 är SSE Executive Education en del av Handelshögskolan i Stockholm. Utbildningen rankas som bäst i Norden inom ledarskaps- och affärsutveckling enligt Financial Times.

Vad kännetecknar en bra chef?

Det finns flera olika egenskaper som är viktiga att ha som chef för att kunna leda ett företag och medarbetare. Chefen är en förebild för de anställda och bör föregå med gott exempel. En chef bör bland annat vara en duktig kommunikatör för att kunna kommunicera företagets mål, strategi och värderingar till de anställda. Detta bör göras med transparens och öppenhet för att skapa förtroende. Goda kommunikationsegenskaper är även viktigt för att kunna lösa eventuella problem och dispyter som dyker upp. Kommunikation bör vara en dialog där de anställda bjuds in till samtal och diskussioner. Uppgifter och befogenheter bör delegeras så att de anställda får ta ansvar och växa. Chefen bör även vara lyhörd och ha förståelse för individers olikheter och behov samtidigt som hen skapar samhörighet och god stämning. En god chef bör förstå kopplingen mellan medarbetarnas välmående och företagets prestation.