När behöver ett företag en advokat?

Det finns flera tillfällen när ett företag kan komma att behöva anlita en advokat. Detta behov uppstår oftast när det finns någon form av tvist som måste lösas. Antingen mellan företaget och någon av dess anställda, mellan företaget och någon konkurrent eller mellan företaget och en myndighet.

Om ditt företag hamnat i en juridisk konflikt av något slag är det så att en bra advokat kan hjälpa dig att lösa den på ett för dig så fördelaktigt sätt som möjligt. Många tänker att det är dyrt att anlita en advokat, men i själva verket är det oftast tvärtom: det blir dyrt att INTE anlita en advokat. Juridik är ett snårigt ämne där du som inte är juristutbildad gör bäst i att vända dig till någon som verkligen kan lagstiftningen och vet hur ditt case bäst ska läggas fram.

Exempel på tillfällen när en advokat kan spara mycket pengar:

  • I samband med en uppsägning där du behöver köpa ut en tidigare anställd
  • När du behöver överklaga en upphandling
  • När du haft ett samarbete med ett annat företag och ni hamnat i tvist om hur kontraktet ska tolkas

Fråga tidigt i processen

Om du hamnat i ett läge där du behöver en advokat är det nästan alltid en bra idé att kontakta en snabbt. Om du presenterar ditt case för en advokatfirma tidigt i processen så kan de oftast relativt omgående bedöma vilka chanser du har att komma vinnande ur det och berätta hur de kan hjälpa till. Om det är så att du inte har särskilt mycket att stå på kan de för ett mindre arvode berätta det för dig så sparar du tid. Om du istället har torrt på fötterna och goda möjligheter att vinna tvisten så har du allt att tjäna på att låta en advokat driva det åt dig.