Skapa en bättre ljudmiljö i kontorslandskap

Allt fler arbetar i öppna kontorslandskap där alla sitter tillsammans. Det här har flera fördelar – inte minst ekonomiska. Men de öppna landskapen riskerar också att bli stökiga och högljudda. Lyckligtvis finns det enkla knep som förbättrar ljudmiljön avsevärt.

Öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontor utan fasta arbetsplatser blir allt vanligare. Tanken är att kontorstyperna ska främja kreativitet, flexibilitet och kontor. Samtidigt har de här kontorstyperna, med rätta, kritiserats för att de skapar en dålig arbetsmiljö, inte minst när det kommer till ljudet eftersom det ofta glöms av hur viktigt det är att sätta upp skärmväggar. Knatter från tangenter, brus från fläktsystem och kollegor som pratar i telefon, ja störningsmomenten och produktivitetstjuvarna i de öppna landskapen är många. Allt fler arbetsgivare börjar förstå vikten av att arbetstagarna behöver fokus och lugn och ro för att kunna leverera. Här är ljudlandskapet lika viktig för att skapa en god arbetsmiljö som ergonomiska sittplatser och anpassad belysning.

Enkla knep för bättre ljudmiljö

För att skapa bättre akustisk miljö på kontor och i kontorslandskap finns ett antal åtgärder som är effektiva. De viktigaste är:

  • Mjuka ytor och avskärmningar. Hårda ytor reflekterar och förstärker ljud medan mjuka ytor dämpar. Genom att ta in textilier eller ljuddämpande skärmväggar skapas bättre förutsättningar för fokus. Ljudnivån minskar och många uppskattar också möjligheten att jobba ostört och utan insyn bakom en skärmvägg. Ljudabsorbenter som effektivt förbättrar ljudmiljön kan installeras i exempelvis tak eller längs med väggar om de installeras på rätt sätt.
  • Designa ljudet. Ofta är det ljud du stör dig på, såsom kollegor som pratar eller brus från gatan, sådant som kan filtreras bort om du tillför andra, mer behagliga ljud. Det ska naturligtvis vara rätt ljud, gärna naturljud eller ett lågmält brus. Tanken är inte att det nya ljudet ska ta över utan att det bara ska ligga i bakgrunden och maskera andra, mer störande ljud. Musik är inte att rekommendera eftersom alla har olika musiksmak samtidigt som vissa inte alls vill lyssna på musik när de ska arbeta. Bakgrundsljudet måste alltså vara helt neutralt för att fungera.
  • Tänk över inredning och placering. Undvik alltför mycket hårda ytor som exempelvis metallskåp, framför allt i närheten av kontorsplatserna. Fundera också över hur personalen sitter och hur deras arbetsuppgifter ser ut. Den som har ett behov av att prata i telefon ska kanske inte sitta bredvid en person som har i uppgift att bokföra. Diskutera gärna med personalen hur de själva känner att de påverkas av ljudmiljön – vissa kan uppfatta det som väldigt stressande när kollegorna pratar bredvid dem medan andra knappt märker det överhuvudtaget.

Skapa en gemensam plan på arbetsplatsen

Involvera gärna personalen i arbetet med att förbättra ljudmiljön. Diskutera också vilka riktlinjer som ska gälla för att alla ska kunna arbeta på ett effektivt sätt. Det kan till exempel handla om att inte bara slänga ut kommenterar eller frågeställningar till kollegor på andra sidan landskapet utan att alltid gå till ett diskussionsrum istället. God arbetsmiljö handlar om att skapa hälsosamma arbetsplatser som främjar både arbetet och de som jobbar där. Det här gäller i allra högst grad även för ljudmiljön.