Skydda informationen i ditt företag

Säkerheten för företag innefattar många aspekter. Det handlar om datasäkerhet med syfte att hindra obehöriga från att komma åt känsliga uppgifter via nätverk, men också om att säkerställa att inga obehöriga personer kommer in i personalutrymmen där de inte ska vara. Med en kombination av skyddsåtgärder kan ditt företag säkerställa att inga uppgifter läcker ut.

Hur ofta tänker du på industrispionage eller på att någon obehörig skulle kunna komma in på din arbetsplats och stjäla information? Om du driver ett företag och inte funderar på detta är det något du borde göra. Det är nämligen inte endast relevant för företag som jobbar i den tekniska branschen. Det kan lika gärna handla om att kundunderlag eller andra kritiska uppgifter läcker till konkurrenter. Säkerheten på företag upprätthålls på olika sätt. Det handlar om datasäkerhet, men också om fysiska åtgärder som passersystem som hindrar obehöriga från att komma in i utrymmen på företaget där de inte hör hemma.

Lägg stor möda på att förhindra läckor

När det gäller informationssäkerhet är det mycket viktigt att företag lägger ned resurser på att utveckla och applicera ett regelverk i förväg. Det är nämligen till stor del förberedelserna som avgör vilken typ av åtgärder företaget kan ta till om en läcka väl inträffar. David Frydlinger som arbetar som advokat med IT-säkerhet som specialistområde understryker detta. Ett händelseförlopp han tar upp berör fall där anställda läcker e-post med känsliga uppgifter. Om läckaget framkommer genom att det berörda företaget i efterhand övervakar den anställdes e-post utan att ha informerat om det innan begränsar det företagets möjligheter att ta itu med läckaget juridiskt. Det är alltså av yttersta vikt att regelverket finns på plats redan från början.

IT-säkerhet

Att skydda datainformationen som finns i ett företag handlar till stor del om samma typer av åtgärder som används av privatpersoner, om än i större skala. Tänk på att skapa säkra lösenord som inte går att hacka, lösenord som består av både bokstäver och siffror. Gärna också av både små och stora bokstäver. Störst blir säkerheten om lösenorden internt inte består av ord eftersom de är lättare att hacka. Det ska påpekas att skillnaden det tar i tid att hacka en slumpmässig kombination av bokstäver och siffror jämfört med ett ord i teorin kan röra sig om tusentals år. Om du känner dig osäker på hur du hanterar säkerheten i ditt företag har Verksamt.se ett bra test som de kallar för Säkerhetstestet.

När det gäller fysiska hot – titta på Socialtjänsten

Få verksamheter har lika stora erfarenheter av att skydda sig mot fysiska hot som Socialtjänsten. I deras fall handlar det om allt från hatbrev till kniv- och bombhot, en situation som gjort det absolut nödvändigt att inreda alla kontor med hänsyn till säkerhetsaspekten. Det börjar redan vid ingången. Receptionen är utrustad med skyddsglas och är alltid låst för besökarna. För att komma in på själva kontoret behöver passerkort användas. De innersta rummen, socialtjänstemännens kontor, är alltid inredda med hänsyn till att personalen ska kunna komma ut ur rummet utan att passera besökaren.