Öka lönsamheten i företaget med CPQ

Med ett CPQ-system uppnår ditt företag ökad lönsamhet och blir mer effektivt. Tack vare systemets förmåga att koppla ihop olika system med varandra kommer försäljningsprocessen med offerter, prislistor och beställningar att ske smidigare än någonsin. Ett CPQ-system är med andra ord ett viktigt systemstöd för säljare och administratörer på alla företag.

Att använda CPQ i företagets verksamhet ger många fördelar; snabba offerter, unika prislistor för olika kunder och avancerade affärsanalyser. Ytterligare en fördel är att Chessits CPQ-system går att kombinera med andra lösningar från olika leverantörer. På så sätt skapas ett heltäckande system som inte kräver avancerade IT-kunskaper utan kan användas av alla medarbetare. Istället för att säljarna ska lägga tid på att skriva offerter eller annan administration kan de istället arbeta med försäljning och kundkontakt. Det innebär att intäkterna höjs samtidigt som administrationskostnaderna minskar.

Använd CPQ på rätt sätt

För att lyckas som företagare gäller det bland annat att skapa goda relationer till kunderna. Att kunna uppfylla alla kunders önskemål ökar chansen till lojala kunder. Med ett CPQ-system behöver ditt företag inte ett dyrt affärssystem som måste byggas om varje gång en kund har unika önskemål . CPQ är en förkortning för Configure Price Quote, vilket betyder att det är ett stöd till säljare att ta fram anpassade lösningar till kunderna. CPQ sköter kundadministrationen automatiskt istället för att varje säljare ska sköta den manuellt i olika dokument som är svåra att överblicka. Med ett CPQ-system kan varje enskild säljare snabbt skapa kundanpassade offerter, prislistor och underlag till paketering och frakt. Tack vare systemets förmåga till anpassning behövs inte ett avancerat affärssystem som kräver IT-utbildad personal för att konfigureras varje gång en ny kundspecifik lösning ska tas fram. Systemet kan också användas för att analysera olika produkter och tjänster och för att se vilka kunder som är mest lönsamma. Andra sätt att använda CPQ på är att koppla ihop det med IT-systemet för produktbeställning för att optimera hastigheten på leveranser.

Så effektiviserar du företaget

När du är ute efter att öka lönsamheten för ditt företag finns det flera saker som du kan göra. Bland annat är det smart att följa upp hur det går med regelbundna avstämningar och göra nya prognoser ofta. Det lönar sig också att se över prissättningen och att effektivisera bort onödig administration med smarta IT-lösningar som till exempel CPQ. En så enkel sak som att se över de löpande kostnaderna för inköp av kontorsmaterial och lokalhyra är också viktig för att få ett bättre resultat. Om du har ett nystartat företag eller har en tuff period med lägre intäkter och inte kan ta ut den lön du hade planerat bör du även se över din privata ekonomi. Gör en hushållsbudget och undvik kostsamma utgifter tills du har höjt ditt företags lönsamhet och kan ta ut den lön du vill igen.

Skapa framgång med CPQ

  • Säljstöd som kan anpassas utifrån företagets önskemål utan kostsamma konsulttimmar.
  • Ta snabbt fram offerter, prislistor och affärsanalyser som är unika för varje kund.
  • Koppla ihop CPQ-systemet med andra affärssystem för att få ett avancerat system för hela företagets verksamhet.