Kvinnlig talare håller ett föredrag om företagskonferens. Oigenkännliga människor i publiken på konferenssalen. Företag och entreprenörskap.