Hitta kunder till företaget

Att hitta kunder till sitt företag är verkligen ett kapitel för sig själv. Hur går det egentligen till? Läs mer om det här!

En av de stora utmaningar som ett företag ställs inför är att hitta kunder. Det här är förstås lika viktigt oavsett om du säljer varor eller tjänster. På något sätt måste likviditeten komma in i företaget och den källan utgörs av dina kunder. Här gäller det med andra ord att sälja in företagets erbjudande på bästa sätt och med olika metoder. Hur går du då tillväga för att hitta företag att uppvakta och övertyga dem om att det du har är det bästa som finns? Det ska vi titta på här nedan.

 

Leta företag online

Att hitta företag genom att söka på nätet är egentligen ganska smidigt. Med en enkel sökning på Google kan du finna mängder av prospekt att kontakta. Ett tips är att hitta så kallade Google Adwords att använda i sökningen, så har du samtidigt statistik över de vanligast använda termerna och orden i sammanhanget. Annars kan du använda fantasin. Om du exempelvis är distributör av barnprodukter kan du söka efter ”gosedjur”, ”barnvagnar” och liknande för att hitta butiker som du potentiellt kan sälja till. När du hittat en massa företag och gjort en lista med kontaktvägar, är det bara att påbörja kundbearbetningen. Det gör du antingen via telefon eller mejl, trots att det förstnämnda är mer effektivt i de flesta lägen. Du kan också prova att spontanbesöka butiker, om det är sådana kunder du riktar in dig på.

Ställ ut på mässa

Ytterligare ett sätt att nå nya kunder och att få vara med om något utvecklande är att ställa ut på en mässa. Det här är inte bara ett spännande sätt att möta nya och gamla kunder på, det är dessutom ett socialt event där du träffar många trevliga människor. Något som är viktigt att tänka på när du ska ställa ut på en mässa är att inte låta kostnaderna skena iväg. Oftast får du betala ett par tusen kronor per kvadratmeter, vilket innebär att en större monter blir dyr. Om möjligt ska du försöka satsa på en grund monter som är lite längre, exempelvis 1 x 8 meter, då utnyttjar du ”träffytan” som bäst.

 

Marknadsföring i sociala medier

Du bör befinna dig där dina kunder befinner sig, det är en gammal regel inom marknadsföring som i allra högsta grad gäller fortfarande. Sociala medier kan tyckas rikta sig enbart mot privatpersoner, men så är definitivt inte fallet. Många företag har Facebook- respektive Instagram-sidor – så ock dina potentiella kunder. Alla de butiker som finns drivs dessutom förstås av privatpersoner, där de flesta har en egen profil på någon av dessa kanaler. Genom att till att börja med finnas i de sociala medierna har du ökat chanserna till att synas rejält. Desto bättre blir synligheten om du börjar annonsera via dessa. Idag finns möjligheten att annonsera samtidigt på Facebook och Instagram, vilket innebär att du har potential att nå massor med både privatpersoner och företag.