Så kan juridisk vägledning bidra till företagsstarten

En företagsstart kräver förberedelser av olika slag. Olika juridiska aspekter är viktigt att ha koll på. För att få guidning inom företagsjuridiken är det en bra idé att hitta en advokat som du kan samarbeta med.

Att starta företag är en stor dröm och ambition för många personer. Att starta och driva ett företag innebär dock att du behöver hålla koll på en hel del lagar och regler. För att du ska ha bra ekonomiska- och juridiska förutsättningar och inte hamna i en dålig sits är det bra att ta hjälp av en advokat redan i uppstartsfasen. Kontakta en advokatbyrå som kan allt om företagsjuridik. En advokatbyrå kan bland annat hjälpa till med avtalsgranskning och upprätta aktieägaravtal.

Skriv aktieägaravtal om du inte startar företag ensam

Det finns vissa juridiska aspekter som är bra att ha koll på när du ska starta upp ett företag. Om du har planerat att starta upp ett företag tillsammans med någon annan är det av största vikt att ni upprättar ett aktieägaravtal. Genom ett aktieägaravtal kan bland annat hur företaget ska styras och vad som händer om företaget upphör regleras.

Anställningsavtal

Om du ska anställa någon i ditt företag behöver det finnas anställningsavtal som reglerar arbetstagarens anställningsvillkor och som anger all annan nödvändig information kring anställningen. Det är viktigt att ett anställningsavtal är formulerat på ett bra sätt då det utgör en säkerhet för både dig och arbetstagaren.

Offertmall och kundavtal

Vid försäljning av varor eller tjänster är det bra att upprätta leverantörs- och kundavtal. Detta är extra viktigt om det handlar om stora belopp. Avtalet ska reglera affärsuppgörelsen och för varje kund ska det finnas ett avtal. Det är även betydelsefullt att ha en offertmall. Mallen ska anpassas efter varorna eller tjänsterna som du säljer och som du vill tillhandahålla dina kunder. Det är praktiskt att ha en offertmall som du kan återanvända.

Undvik framtida problem

Att starta eget är inget du gör i en handvändning utan det kräver planering. Beroende på vilken verksamhet du ska bedriva kan det vara en bra investering att verkligen ta hjälp av en advokat för att inte få problem i framtiden. Det kan vara bra att ha ett samarbete med en advokatbyrå som kan hjälpa till när problem uppstår som exempelvis en tvist med en kund.